Tłumaczenia konferencyjne

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak trudna jest praca tłumacza. Panuje przekonanie, że to zawód łatwy i przyjemny i, że do jego wykonywania wystarczy jedynie bardzo dobrze znać język obcy.

Z całego wachlarza obowiązków tłumacza, najbardziej wymagające są tłumaczenia ustne, a w szczególności symultaniczne.

Tłumaczenie konferencyjne to wyłącznie ustna forma komunikacji. Ma ono na celu przekazanie treści wyrażanej w języku źródłowym w sposób naturalny i płynny, z uwzględnieniem sposobu mówienia, tonu i przekonań mówcy. Tłumacz wypowiada się zawsze w pierwszej osobie.

       kjehdnKJW konferencjach międzynarodowych biorą udział uczestnicy z różnych środowisk i kultur, mówiący różnymi językami. Zadaniem tłumacza jest umożliwienie im komunikacji nie poprzez dosłowne tłumaczenie poszczególnych słów, ale poprzez przekazywanie w innym języku przedstawianej przez nich treści.

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie na język obcy słuchanej po raz pierwszy wypowiedzi. Wymaga refleksu, dużej odporności na stres, maksymalnej koncentracji i podzielności uwagi. Niezbędna jest dobra dykcja, żeby niepotrzebnie nie wprowadzać słuchaczy w błąd.

Aby tłumaczenie mogło przebiec bez zakłóceń, oprócz dobrego tłumacza potrzebne jest właściwe zaplecze techniczne. Między innymi dźwiękoszczelna kabina, w której przebywa minimum dwuosobowy zespół tłumaczy. Prelegent zazwyczaj zajmuje mównicę z mikrofonem, bądź korzysta z samego mikrofonu. Osoby uczestniczące w spotkaniu, które chcą wysłuchać przetłumaczone wystąpienie korzystają z odbiorników i słuchawek. Tłumacz jest pośrednikiem który przez słuchawki słyszy mówcę i tłumaczy je na żywo do swojego mikrofonu.

       Z racji tego, że tłumaczenie symultaniczne wymaga idealnej podzielności uwagi, a tej nie można utrzymać przez cały czas na takim samym, wysokim poziomie, tłumacze zmieniają się co około 15 minut i pracują w blokach czterogodzinnych.  

       W przypadku spotkania dwujęzycznego wystarczy jeden zespół tłumaczy. Kiedy spotkanie tłumaczone jest na więcej języków, do każdego z nich przydziela się osobną kabinę z dwuosobowym zespołem w środku.

Tłumacz symultaniczny – to jest wyzwanie!

          Cały proces tłumaczenia to nie lada wyczyn, gdyż nigdy nie można przerwać słuchanej wypowiedzi i poprosić o powtórkę. Często też nie można przewidzieć na jakiej bazie słów będzie pracował mówca.

ughlo  Bywają przypadki gdy należy błyskawicznie reagować, dobrać odpowiedni sens słów i odnaleźć się wśród skomplikowanych konstrukcji gramatycznych, tłumacząc je w taki sposób, aby całe wystąpienie miało sens. Obowiązkowa jest bardzo dobra znajomość obu języków – zarówno tego, który należy przetłumaczyć i tego, który zostaje przetłumaczony.

      Kluczowa jest umiejętność słuchania i rozumienia. Należy mieć na uwadze, że cały proces tłumaczenia zachodzący w głowie, a także odtwarzanie słuchanej treści w języku obcym, występują jednocześnie. Osoba, która wykonuje taką pracę musi mieć odpowiednie predyspozycje, które z biegiem czasu zamienią się w umiejętności.